Skip to content
eusl logo 2 1024x916 1

World Social Label Trade Care to Change the World

Transnationell handel och relationer för medlemmar i World Social Label

eusl logo 2 1024x916 1

World Social Label Trade – en introduktion

World Social Label Trade är en av fem topporganisationer inom World Social Label. Den huvudsakliga uppgiften är att hjälpa medlemmar att säkra upp vad som i folkmun oftast kallas för internationella affärer eller samarbeten och minimera de risker som finns. Tanken är att det ska vara attraktivt att vara medlem i World Social Label och ett, av flera, sätt att göra det på är att öppna upp marknaden. I ett modernt samhälle ska alla behandlas lika, oavsett var de kommer ifrån men riktigt så är det inte ens mellan de nordiska länderna. 

”Målsättningen är att riva ned osynliga och påhittade barriärer mellan människor och länder för att öka möjligheten till fler samarbeten och ökad handel.”

Start

Övriga fyra topporganisationer för ett utbud av kompletta samhällsfunktioner

World Social Label 

Ska integrationen i samhället förbättas måste nya verktyg komma till. Inte längre går det att fortsätta i samma spår och förvänta sig ett annat utfall. World Social Label vill verka för att göra det mer attraktivt för främst små och medelstora företag att arbeta med människor i utanförskap.

World Social Label Charity

Överskottet från World Social Label, Trade och Core doneras in i World Social Label Charity som i sin tur utför vad som kallas för sociala insatser i samhället. Dessa insatser är definierade och bestäms av medlemmarna kopplade till World Social Label. Vi kallar det Charity as a business, CaaB.

World Future Label 

Utbildning är huvudnyckeln till morgondagens barriärlösa samhälle. Det spelar ingen roll om det är Sverige, Polen, Tyskland, Taiwan eller Sudan. Utmaningarna är olika men lösningen, ett större engagemang bland småföretagare samt utbildning för individen, är detsamma oavsett.

World Social Label Core

Implementering i egna verksamheter är vår lösning på att kvalitetssäkra vad vi erbjuder våra medlemmar. Genom att använda samma verktyg till både oss själva så väl som medlemmar vet vi alltid vad som funkar i praktiken. Här konkurrerar vi också på lika villkor.

eusl logo 2 1024x916 1

Internationell handel och relationer för medlemmar i World Social Label Alla ska behandlas lika, oavsett ursprung

För de allra flesta är det en självklarhet att alla ska behandlas lika oavsett ursprung, hudfärg, funktionsvariation, klädsel eller något annat. De flesta vet också om att det är en process att gå från tanke till ord till handling. I många fall har vi kommit väldigt långt medan i andra fall finns det mycket kvar att utveckla. Internationell handel är ett sådant fall. Tack vare digitaliseringen finns det idag ytterst korta avstånd mellan oss, oavsett var i världen vi befinner oss. Ändå skiljer man man nationell och internationell handel, trots att det bara handlar om osynliga barriärer människor emellan. 

Visst är det lustigt att ett företag i sydligaste Sverige inte kan erbjuda danska kunder samma betalalternativ som de kan erbjuda de svenska? Trots att man kan se över sundet är det tryggare att ha en svensk kund längst upp i norr och den danska kunden ses snarare som en riskfaktor eller ett osäkerhetsmoment. 

Detta vill vi motverka genom att underlätta för medlemmar inom World Social Label att skapa relationer med kunder från andra länder och genom vårt tjänster erbjuda jämställda tjänster som gör att ett svenskt företag går från en nationell arena till en ”internationell” arena. Här används citationstecken då utifrån vårt perspektiv finns det bara människor som lever i olika delar av världen. Transnationell handel ökar inte bara storleken på marknaden för ett företag, omvänt tillåter det konsumenter och kunder ett större utbud och fler alternativ.

eusl logo 2 1024x916 1